Kullanım yerine ve amacına göre çelik çekme boruların kimyasal ve mekanik özelliklerinin öneminin yanı sıra korozyonun da çok önemli bir faktör olduğunun unutulmaması gerekir.
Standardına uygun kimyasal ve mekanik özellikleri olmasına rağmen, açık havada uzun süre kalan bir boru uğrayacağı korozyon etkisinden dolayı bir çok özellik değişmesine uğrar ve amacına uygun kullanım spesifikasyonlarından uzaklaşma olur. Günümüzde EN (Avrupa Standart Normu) standartlarında, borunun üretiminin ve çelik kalitesinin yanında, markalama, taşıma ve depolanmaları dahi belli standartlara bağlanmıştır. Bundan dolayı, boru seçiminde şu özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir.

. Kullanım yerine uygun standardın belirlenmesi,
. Standardı belirlenen borunun kimyasal ve mekanik özelliklerinin bilinmesi,
. Borunun korozyona maruz kalıp kalmadığının gözlenmesi,
. Borunun belirlenen standarda uygun olup olmadığının kontrolü.

Bunun için borunun sertifikasının görülmesi gerekmektedir. Avrupa normuna göre boru denetim raporunun (Inspection Report – EN 10204 / 3.1 B) olması halinde, verilen sertifikada borunun standardına uygun kimyasal ve mekanik özelliklerinin yanı sıra boruya uygulanan testler ve çeliğin pota numarası belirtilir. Bu pota numarası ve standardı ile üretici fabrikanın işareti borunun üzerine soğuk olarak damgalanır. Geniş çaplı borularda şablon ile yazılır. Sertifikadaki pota numarası ile boru üzerindeki pota numarası aynı olmalıdır.


EŞ DEĞER TABLOSU
Türkiye (TS) A.B.D. (ASTM-SAE) ALMANYA (DIN)
TS 346 / Fe 37 A 53 Gr. A DIN 1629 / St 37
TS 346 / Fe 44 A 53 Gr. B DIN 1629 / St 44
TS 346 / Fe 52 A524 Gr. 1 DIN 1629 / ST 52

TS 381 / Fe 35.8
A 106 Gr. A
SA 192
SA 53 Gr. A

DIN 17175 / St 35.8

TS 381 / Fe 45.8
A 106 Gr. B
SA 210 Gr. A-1
SA 53 Gr. B

DIN 17175 / St 45.8

TS 381 / 15 Mo 3
A 161. T1
SA 209 Gr. T1

DIN 17175 / St 15 Mo 3

TS 381 / 13 CrMo44
A182 Gr. F11,F22
SA 213 Gr. T11,12
SA 335 Gr. P11

DIN 17175 / St 13 Crm044

TS 381 / 10 CrMo910
A199 Gr. T21,22
SA 213 Gr. T21,22
SA 335 Gr. P22

DIN 17175 / St 10 CrMo910


BAZI ÜLKELERE AİT STANDARDİZASYON ORGANİZASYONLARI
TSTE Turkish Standards Institue ( Tük Standartları Enstitüsü )
ISO International Standartization Organization ( Uluslararası Standart Organizasyonu )
API American Petroleun Institute (Amerikan Petrol Enstitüsü)
ASTM American Society for Testing and Materials (Amerikan Test ve Malzemeler Briliği)
ANSI American National Standarts Institute (Amerikan Standartlar Enstitüsü)
SAE Society of Automotive Engineers (Otomotiv Mühendisleri Birliği)
DIN Deutches Institute für Normung (Alman Standartlar Enstitüsü)
CEN Comittee Europeen de Normalisation (Avrupa Standartları Birliği)
BS British Standarts (İngiltere Standartlar Enstitüsü)
GOST Rusya Standartlar Birliği
NF Norm Francaise (AFNÖR) (Fransa Standartları)
CSN Czech Standarts Institue (Çek Standartlar Enstitüsü)
JIS Japanese Industrial Standarts (Japonya Standartlar Enstitüsü)